Instrumenter og ustyr

Materialforvaltere er Reidun og Fritz Gut.

Noteansvarlig
Torill Stærli er er ansvarlig for noter.

Uniformsansvarlig
Hilde Indreberg er ansvarlig for uniformer.

Hva får musikantene?

Musikantene i Tårnåsen Skolekorps får låne instrument, instrumentstativ og uniformer av korpset.

I tillegg til at musikanten får låne instrument stiller korpset med forbruksmateriell såsom

  • Noter og notehefter
  • Marsjhefter
  • Ventilolje/slideolje
  • Bøylefett
  • Fliser
  • Korkfett
  • Seletøy
  • Noteklyper
  • Svaber, kost eller klut med snor for innvendig bruk

På øvelser og konserter får musikantene låne notestativ.

Hva må musikantene selv anskaffe?

Lærebok til bruk i individuell undervisning må musikanten selv kjøpe etter avtale med instrumentinstruktør. Musikanter som ønsker å bruke notestativ hjemme må også kjøpe dette selv.

Aspirantuniformen består av Tårnåsen skolekorps sin korpsgenser og en egen svart bukse. Vi anbefaler også at alle musikantene har gode svarte sko å gå med når de skal marsjere (17.mai og julegrantenning).

Hvordan ta vare på instrumentene

Instrumentet må behandles med varsomhet og omhu så det gir mest mulig spilleglede.

Korpset/korpsforsikringen dekker skader og nødvendig overhaling som oppstår når instrumentet brukes i korpsets tjeneste.

Vedlikehold av instrumentene

Dokumenter som beskriver hvordan instrumentene bør vedlikeholdes

NMF beskriver stell av instrumenter her.