Korpsdrift

Aspirantperioden
I aspirantperioden har medlemmene individuell undervisning med instruktør fra Oppegård Kulturskole. For noen instrumentgrupper, foregår undervisningen i SFO-tiden på Tårnåsen Skole.

Juniorkorpset
Etter at medlemmet har lært seg grunnleggende ferdigheter på sitt instrument, begynner de i juniorkorpset hvor de spiller sammen med andre med 1-3 års erfaring. Det er pr idag 16 medlemmer i juniorkorpset.

Dirigent for juniorkorpset er Mari Bermingrud.

Hovedkorpset
Dirigenten vurderer når den enkelte musikant er klar for å tas opp i hovedkorpset.

Per i dag er det 8 medlemmer i hovedkorpset.

Dirigent er Britt Haaland.

Økonomi
Den primære inntektskilden (ved siden av medlemskontigent), er det årlige loppemarkedet som holdes på våren hvert år.
Korpset har en god økonomi.